Stap in de wereld van bokspsychotherapie met onze boeiende en praktische training

De bokspsychotherapie training combineert traditionele methoden zoals exposure, EMDR en schematherapie met boksen, waarbij de ring fungeert als een unieke behandelomgeving.

In de Geestelijke Gezondheidszorg worden momenteel voornamelijk verbale behandelingen aangeboden voor psychische klachten. Echter, in de praktijk blijkt dat ongeveer 40 procent van de cliënten niet of nauwelijks baat heeft bij deze richtlijnbehandelingen. Hier komt bokspsychotherapie om de hoek kijken als een innovatieve benadering. Deze benadering combineert traditionele methoden zoals exposure, EMDR en schematherapie met bokspsychotherapie, waarbij de ring fungeert als een unieke behandelomgeving. 
 
In deze bokspsychotherapie training leer je het bewegende lichaam te integreren in de behandeling. 
Hierdoor lijken de inzichten beter te worden geïntegreerd. Dit biedt een alternatieve route voor cliënten die moeite hebben met puur verbale therapieën. Bokspsychotherapie stelt hen in staat om hun emoties en spanningen op een fysieke manier te uiten en te verwerken, waardoor ze een dieper begrip van zichzelf en hun problemen kunnen bereiken.
Ben je een GGZ-professional of als bokstrainer betrokken bij een GGZ-professional?
Hier kan je meer ontdekken over de potentie van bokspsychotherapie als een effectieve interventie voor PTSS en persoonlijkheidsproblematieken. In onze bokspsychotherapie training delen wij alle inzichten en gaan we actief met elkaar aan de slag in de praktijk. We bieden inzicht in onze ontwikkelde methoden en delen onze praktijkervaringen om je te ondersteunen bij het verkennen van deze waardevolle aanpak.
 
 

Module 1: Algemene uitgangspunten en lichaamsgericht werken (procedurele
geheugen) met Damiaan voor de filosofie

Algemene beginselen en lichaamsgericht werk in samenwerking met Proff. Damiaan Denys voor de filosofische invalshoek. Deze module verkent het gebruik van richtlijninterventies in combinatie met boksen in de ring. Bokspsychotherapie is ontstaan in mijn praktijk. Ongeveer 40% van de cliënten reageert niet op standaardbehandelingen. Zelfs na intensivering, zoals klinische behandeling, blijft de vooruitgang soms achter. Het inzetten van het bewegende lichaam lijkt echter effectief en kan symptomen verbeteren. Ondanks dit blijven veel behandelaars voornamelijk verbale therapie gebruiken. Lichaamsgerichte interventies worden vaak als aanvulling gestart, maar hun inzichten worden niet volledig geïntegreerd. Het gelijktijdig toepassen van beide methoden biedt veelbelovende mogelijkheden, zoals blijkt uit de klinische praktijk.

Ochtendsessie:

Ontstaan van bokspsychotherapie
Uitdagingen in de zorg (met Damiaan Denys)
Uitgangspunten van bokstherapie
Basisprincipes van bokstherapie

Middagsessie:

Praktisch oefenen van lichaamsgericht werk en procedureel geheugen
Ontwikkelen van een open, nieuwsgierige houding als basis voor het gebruik van diverse interventies uit andere modules
Deze openheid betreft ook de professional zelf en diens lichaam, waarbij gerichte mindfulness wordt toegepast, zoals in de sensorimotor psychotherapie.

Literatuur:

  • “Psychotherapie in beweging” door Masja Otter en Damiaan Denys
  • “Gerichte mindfulness” door Patt Ogden
Є450,-

Module 2: EMDR en PTSS met Boksen in de Ring

In deze module wordt het standaard EMDR-protocol toegepast met boksen in de ring als een werkgeheugenbelastende taak. Het protocol verschilt van de reguliere benadering en neigt meer naar de werkwijze van het ALK-protocol, waarbij boksen een centrale rol speelt in de verwerking van traumatische herinneringen.

Ochtendsessie:

Tragetselectie

In de spreekkamer op basis van herbelevingen: Targets worden op traditionele wijze geselecteerd op basis van herbelevingen en cognities die de cliënt ervaart tijdens de therapiegesprekken. Met bokspsychotherapie werken we op basis van lichaamsherinneringen: Tijdens bokssessies kunnen opgeslagen herinneringen in het lichaam directer aan het licht komen, waardoor andere targets naar voren kunnen komen dan die op basis van verbale herinneringen.

Bepalen van de SUD

Het bepalen van de Subjective Units of Disturbance (SUD) wordt gebruikt om de mate van verstoring van het trauma bij de cliënt te meten, zowel voor als na de bokssessies. Het protocol wordt afgesloten met een positieve ervaring in de ring, waarbij de cliënt wordt aangemoedigd om de veiligheid en controle die ze tijdens de sessie hebben ervaren te versterken.

Werkgeheugenbelasting en back to target

Er zijn diverse manier om het werkgeheugen te belasten zoals: Stoten op verzoek, weg bewegen bij een stoot, reeksen stoten, instappen bij een stoot, achteruit boksen. Hier gaan we dieper in op de theorie hier achter.

Middagsessie:

Hier gaan we in groepjes aan de slag met de theorie van de ochtend.

Deze bokspsychotherapie training biedt een diepgaande verkenning van de integratie van boksen in het EMDR-protocol voor de behandeling van PTSS, met een focus op het gebruik van het lichaam als een krachtige bron van verwerking en herstel.

Є450,-

Module 3: Schematherapie en Boksen

Deze bokspsychotherapie training biedt een diepgaande verkenning van de integratie van schematherapie en boksen als aanvullende therapeutische benadering. Door de combinatie van lichaamsgerichte interventies en het verkennen van automatische patronen wordt een holistische aanpak geboden voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en trauma.

Ochtendsessie:

Het Schemamodel:

Elk kind ontwikkelt basisbehoeften zoals veiligheid, verbondenheid, het ontdekken van de wereld, expressie van emoties en het begrijpen van regels en grenzen. Positieve ervaringen in de kindertijd leiden tot de ontwikkeling van functionele schema’s, die dienen als een lens waardoor we naar onszelf, anderen en de wereld kijken. Schemata omvatten cognitieve, affectieve en somatische componenten en manifesteren zich als onbewuste en automatische patronen die ons gedrag sturen.

Het Modi-model:

Wanneer meerdere schema’s aanwezig zijn, wordt het Modi-model gebruikt. Cliënten ervaren vaak heftige emotionele reacties op onbeduidende gebeurtenissen in het heden, die worden gekoppeld aan pijnlijke ervaringen uit het verleden. Dit model omvat kindmodi, oudermodi en beschermers, die allemaal fysieke en een actie tendens hebben.

Werken met Schematherapie in de Ring:

Tijdens bokssessies worden automatische patronen van schema’s en modi niet bewust maar wel belichaamd weergegeven. Cliënten vertonen specifieke bewegingspatronen die overeenkomen met hun schema’s en copingstijlen. Door de fysieke en mentale uitdagingen van boksen komen primaire emoties snel aan de oppervlakte.

Affectbrug en Imaginaire Rescripting:

Een affectbrug verbindt overdreven emotionele reacties in het heden aan pijnlijke ervaringen uit het verleden. Imaginaire rescripting wordt gebruikt om herinneringen te bewerken en een gezonde reactie te bevorderen. In de ring wordt de focus gelegd op de onderliggende behoeften en lichamelijke sensaties in plaats van traditionele imaginaire rescripting.

Middagsessie:

Hier gaan we in groepjes aan de slag met de theorie van de ochtend.

Deze bokspsychotherapie training biedt een diepgaande verkenning van de integratie van boksen in het Schemamodel, met een focus op het gebruik van het lichaam als een krachtige bron van verwerking en herstel.

Є450,-

Module 4: Gedragstherapie in de ring en Derde generatiegedragstherapie in de ring

Deze bokspsychotherapie training biedt een diepgaande verkenning in het begrijpen van de principes en de toepassingen van gedragstherapie zoals exposure en de derde generatie gedragstherapie zoals mindfulness en ACT.
Daarnaast leer je meer over de integratie van bokspsychotherapie als een blootstellingstechniek voor traumabehandeling.
Het belang van het aanpakken van hypo- en hyperarousal toestanden bij traumatherapie herkennen.
Ontwikkelen van praktische vaardigheden om bokspsychotherapie in een klinische setting toe te passen.

Ochtendsessie:
Exposure:

Mechanisme: Angstnetwerken activeren door universele triggers (dreiging, opsluiting, machtsongelijkheid, wederkerige agressieve handelingen).
Doelen: Veilige confrontatie met traumatische herinneringen, tegenconditionering door positieve ervaringen geassocieerd met boksen.

Therapeutische Benadering:

Motivatie vs. Betutteling: Cliënten aanmoedigen om angsten onder ogen te zien, niet te vermijden.
Trigger Identificatie: Herkennen en gebruiken van universele en specifieke traumatriggers.

Middagsessie:
Praktische toepassingen:

Ringopstelling: Het belang van een veilige en gecontroleerde omgeving.
Boksoefeningen: Technieken om angst op te roepen en te beheersen (bijv. padwerk, beweging binnen de ring).
Veiligheidsmaatregelen: Zorgen voor de veiligheid van de cliënt en het beheersen van arousal niveaus (hyper- en hypo-arousal).

Є450,-

Module 5 psychodynamische uitgangspunten en boksen

Proff Damiaan Denys zal beginnen met een inleiding in de ontwikkeling van het psychodynamische denken. In deze bokspsychotherapie training leer je concepten zoals afweermechanisme en weerstand herkennen in de ring. Daarnaast leer je lichaamsgerichte technieken te gebruiken om de afweer te doorbreken en emotionele conflicten aan te pakken. Ontwikkelen van vaardigheden om cliënten te helpen bij het reguleren van remmende affecten en het activeren van onderdrukte emoties.

Ochtendsessie:
Lichaamsgerichte Therapie en het Doorbreken van Afweer

Lichaamsgerichte Technieken: Introductie tot bokspsychotherapie als een vorm van lichaamsgerichte therapie. Het gebruik van boksen om afweer te doorbreken en emoties te activeren.
Praktische Interventies: Observatie en benoemen van afweer tijdens bokssessies. Het creëren van een veilige therapeutische omgeving. Specifieke technieken om afweer te doorbreken (bijvoorbeeld het vragen om een automatische respons te doorbreken of te overdrijven).

Diepgaand Werken met Emoties

Emotionele Regulatie: Het reguleren van remmende affecten (schaamte, schuld) om toegang te krijgen tot activerende emoties (boosheid, verdriet).Technieken om cliënten te helpen bij het voelen en uiten van onderdrukte emoties.

Middagsessie:
Praktische toepassing:

Therapeutische Attitude: Het belang van veiligheid, vriendelijkheid en nieuwsgierigheid in de therapeutische relatie. Praktische tips voor het toepassen van deze houding in de praktijk.
Integratie van Lichaamsgerichte en Psychodynamische Benaderingen: Samenvoegen van psychodynamische theorie en lichaamsgerichte technieken in de therapie. Het richten op onderliggende conflicten in plaats van symptomen.

Є450,-